قالب مواد سرد بدون دونده چیست

به طور کلی ، در فرآیند قالب گیری تزریقی ، مواد مذاب از نازل به قالب ، از طریق کانال اصلی ، کانال انحرافی و دروازه به داخل حفره ، و در قالب خنک کننده پلاستیک قالب ، انجماد به سرمایش و محصولات دارای تسمه. بنابراین ، هنگام ورود به چرخه قالب گیری تزریقی دوم ، مواد مذاب باید قسمتی از انرژی گرمایی را مصرف کرده و گذرگاه جریان سرد جدید بی فایده را تشکیل دهند. برای غلبه بر این نقص ، پیش بینی شده است که آیا می توان با حفظ دمای گذر ، همیشه ماده را در حالت ذوب نگه داشت و مواد سرد گذر جریان ایجاد نشد ، به طوری که یک ماده سرد ایجاد شود. قالب بدون عبور جریان


زمان ارسال: آوریل-22-2021