چرا ما را انتخاب کنید

تجربه

تجربه غنی در قالب تزریق ، قالب گیری بادی ، قالب گیری تاول ، و تولید قالب.

تضمین کیفیت

100 test تست پیری تولید انبوه ، 100 inspection بازرسی مواد ، 100 test تست عملکرد.

خدمات گارانتی

یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر.

پشتیبانی ارائه دهید

ارائه خدمات چاپ روی صفحه ابریشم ، مهر زنی داغ ، انتقال حرارت ، برچسب ، چاپ روی صفحه.

ساختمان آر اند دی

تیم تحقیق و توسعه شامل طراحان قالب ، ساختار و ظاهر است.

زنجیره تولید مدرن

کارگاه های پیشرفته تجهیزات تولید خودکار ، از جمله قالب ، کارگاه تزریق ، کارگاه مونتاژ تولید و کارگاه های چاپ.